Заняття з Раннього розвитку

Ранній розвиток дитини закладає основи для успішного переходу на наступні етапи її життя. Доведено, що ніякий період життя людини не відрізняється таким інтенсивним темпом розвитку, як  перші роки свого життя. Для нас важливо створити такі умови, які б максимально розкрили природні здібності дитини і задовольнили її пізнавальні потреби. Крім психофізичного розвитку, не менш значимою є соціалізація дитини, тобто набуття досвіду у спілкуванні з дорослими та ровесникам. Відвідуючи розвиваючі заняття в нашій академії, Ваша дитина вчиться бути активною, самостійною і досягати успіхів у всіх сферах своєї діяльності.

Розвиваюче заняття триває 1 годину. Його структура та наповнення залежить від вікових особливостей  дітей. Педагог не керує навчальним процесом, а лише організовує його. Особливістю спілкування педагога з вихованцем є спільна діяльність дитини з дорослим на правах співпраці. Під час занять використовуються лише якісні дерев`яні іграшки,нетоксичні декоративні матеріали; обов’язковим є дотримання всіх вимог техніки безпеки.

Оскільки основою для навчання та виховання дітей віком 1-7 років є гра, розвиваючі заняття проходять лише в ігровій формі. Невід’ємною їх частиною є активні види діяльності з фізичного розвитку: пальчикові ігри, руханки, ритмічні вправи тощо. Ми допомагаємо розвиватися дитині, мотивуючи її до навчально-пізнавальної діяльності.

Доведено, що чим раніше розпочати заняття з дитиною, тим простіше буде проходити процес розвитку і навчання, в подальшому житті малюк легше адаптується в суспільстві. Тому наша програма побудована за напрямками:

1 – 2 роки

 • Пізнавальний (вміння обстежувати та аналізувати об’єкти навколишнього середовища за допомогою 5-ти основних органів чуття: зір, слух, дотик, нюх і смак);
 • Сенсорний (підвищення чутливості);
 • Мовленнєвий (збагачення лексичного запасу та активізація звукового сприймання);
 • Фізичний (вміння керувати своїм тілом за допомогою рухливих вправ, ігор, танців; розвиток дрібної моторики пальчиків);
 • Музичний (проведення музично-ритмічних хвилинок, елементів релаксації, гри на дитячих шумових інструментах);
 • Естетичний (прищеплення почуття задоволення від процесу творчості та отриманого результату від нього).

2 – 3 роки

 • Інтелектуальний (уявлення про устрій людського життя, процес лічби, порівняння властивостей предметів);
 • Мовленнєвий (вміння слухати і розуміти казки, вірші, розвиток фонематичного слуху);
 • Емоційно-ціннісний (виховання культури поведінки та почуття самовартісності, життєздатності);
 • Художньо-естетичний (вміння експериментувати та створювати прості образи фарбами, олівцями, пластиліном, тістом тощо);
 • Музичний (втілення у вільних рухах загального характеру музики, найпростіших ритмічних малюнків на дитячих музичних інструментах);
 • Фізичний (розвиток рухових якостей тіла: швидкість, спритність, витривалість, точність та координація рухів).

Головною метою розвитку та навчання вікової групи 1 – 3 роки є відпрацювати найбільш значущі для дитини навички, розвинути найважливіші вміння. Малюки 1 – 3 років займаються з мамою або близькою людиною, яка є головним помічником і активним учасником протягом всього заняття.

На четвертий рік життя наступає важливий період формування активного інтересу до взаємин з іншими людьми, які започатковують розвиток здатності дитини до мовної взаємодії, співробітництва. Тому діти віком 3 – 5 років на заняттях займаються самостійно за такими напрямками:

3 – 4 роки

 • Інтелектуальний (знання про навколишнє середовище, прості математичні знання);
 • Психологічний (розвиток основних психічних процесів: увага, пам’ять, мислення, надання дитині значної самостійності при виконанні її дій);
 • Сенсорний (розпізнавання зовнішніх властивостей предмета через органи чуття);
 • Розвиток дрібної моторики руки (вправи із дрібними деталями, шнурування, складання пазлів, ліплення тощо);
 • Мовленнєвий (перехід до складних речень, опису об’єктів, вміння керувати своїм голосом);
 • Естетичний (моделювання художніх композицій, сприймання музичних творів, відчуття ритму).

Програма із загального розвитку дітей 4 – 5 років передбачає пропедевтичну роботу (вступний курс) з підготовки дитини до школи, тому включає наступні напрямки:

4 – 5 років

 • Пізнавальний (знання про живий і неживий світ природи, необхідні знання з навчання грамоти та математики, плоскі геометричні фігури);
 • Мовленнєвий (звукова культура мовлення, збагачення словникового запасу, правильне конструювання речень, ведення простого діалогу);
 • Розвиток дрібної моторики руки (підготовка руки до письма, правильне положення олівця, фломастера у руці);
 • Художньо-естетичний (вміння сприймати твори художньої літератури, втілення образів через малювання, ліплення, аплікування, емоційне слухання музичних творів).

Підготовка дитини до школи

Однією з найважливіших подій в житті дитини є вступ до школи, адже відтепер їй необхідно виконувати роль «учня» з новими обов’язками, жити в шкільному колективі. Ця подія є стресовою не лише для малюка, а й для батьків. Тому ЛАДО, щоб допомогти діткам та їх батькам успішно піти перший раз в перший клас, проводить заняття з комплексної підготовки дитини до школи з таких напрямків:

 • Мовленнєвий (навчання грамоти, словникова робота, розвиток зв’язного мовлення, звукової виразності мови);
 • Логіко-математичний (лічба в межах 100, прості арифметичні дії з числами, порівняння множин та величин, ознайомлення з плоскими та об’ємними геометричними фігурами, орієнтування в просторі і часі);
 • Пізнавальний (розширення кругозору, знання про природу та взаємозв’язки між рослинним та тваринним світом);
 • Психологічний (посидючість, концентрації та розподілу уваги, зосередженості на одній справі, адаптація в нових умовах шкільного життя, соціальна роль «учня»);
 • Розвиток дрібної моторики (підготовка руки до письма ручкою, закріплення точності рухів пальчиків, акуратність і чистота письма);
 • Художньо-естетичний (вивчення засобів і прийомів створення композицій із фарб, пластиліну та натуральних матеріалів, театралізовано-ігрова діяльність).

Така програма відповідає вимогам та стандартам Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і дає можливість дошкільнику стати учнем чи ученицею кращих шкіл та гімназій. Перше вересня стане справді радісним днем в житті Вашої сім’ї.

 

Кожне заняття у будь-якій віковій групі є комплексним, інтегрованим з декількох навчальних предметів і складене відповідно вікових особливостей та здібностей дітей. Заняття проводиться в ігровій формі і триває 1 годину. У процесі навчання змінюються види діяльності – від спокійних до рухливих та навпаки, змінюється місце діяльності – робоча, ігрова зони. Також змінюється навчальна кімната і викладач. Це не дозволяє дитині втомлюватися.

Перше заняття ЗАВЖДИ є безкоштовним.

Дні творчого розвитку

З метою зберегти унікальність кожної дитини, розвинути її здібності і таланти Львівська Академія Дошкільної Освіти відкриває дитячі секції та студії:

 • Англійська мова для найменших – це перші кроки у вивченні іноземної мови, яке відбувається природнім шляхом – «занурення» в мовне середовище. Ненав’язливе навчання в ігровій формі захоплює дитину. Новітні методики викладання дозволяють дитині навчатися легко і весело. Крім того, такі заняття сприяють розвитку пам’яті та фонематичного слуху.
 • Бейбіденс передбачає вивчення танцювальних рухів для малюків, розвиток пластики тіла та відчуття ритму, зміцнення основних груп м’язів організму малюка. Дитина вчиться краще координувати свої рухи. Під час танцювальних вправ зміцнюється серцево-судинна та стабілізується дихальна система.
 • Дитяча хореографія сприяє зміцненню опорно-рухового апарату дитини, а саме формується правильна постава, покращуються процеси обміну речовин в організмі. Також передбачає розвиток таких фізичних якостей тіла, як гнучкості, витривалості та спритності. В процесі занять підвищується опірність організму до захворювань, зміцнюється імунна система.
 • Театральний гурток розкриває акторські здібності і таланти Ваших малюків, долає психологічні комплекси та страхи, надає  знання про театральне мистецтво в цілому. Навчання дітей основ сценічної майстерності  проходить через інсценівки, мініатюри, імпровізації і, навіть, постановку дитячих п’єс.
 • Етикет відіграє важливу роль у вихованні дошкільнят. Правила поведінки за столом, в транспорті, етикет спілкування малюки засвоюють через створені ігрові ситуації. Ввічливі діти з хорошими манерами виростають чуйними до потреб та почуттів інших людей.
 • Творча майстерня розвиває креативність, нестандартне мислення, творчий підхід у малюка. Дитина вчиться прийомам та технікам виготовлення художніх композицій із різноманітних матеріалів. Також такі заняття дозволяють дитині експериментувати, робити відкриття, пізнати творчий подив і захоплення. І звичайно ж, формуються естетичні смаки та любов до прекрасного.
 • Казкотерапія необхідна для розвитку дитини не менше, ніж ігри. Слухаючи казки, дитина починає готуватися до світу людських взаємовідносин, з оточуючими явищами, зразками поведінки. Казка – це засіб, за допомогою якого дитина вчиться розуміти навколишнє середовище. Такі заняття є необмеженим простором для розвитку уяви, фантазії, творчого мислення.

Ми намагаємось створити всі умови для самовираження і реалізації потенційних можливостей кожної дитини.